שיעורים לצפייה מאת
הרה"ג שמעון טייכנר שליט"א

2. 'לימוד הלכות - להוריד אור ה
ליקוטי מוהר"ן תנינא ב: ב-ד1. חנוכה האור הגנוז
ליקוטי מוהר"ן תנינא ב

4. אמונה
ליקוטי מוהר"ן ז: א3. תהילים לפתוח שערי תשובה
ליקוטי מוהר"ן תנינא ע"ג

6. ציצית להנצל מעצת הנחש
ליקוטי מוהר"ן ז:ד'-השמטה5. אמת ואמונה
ליקוטי מוהר"ן ז: א-ג

8. לשבור את הקליפות ולעלות מדרגה
ליקוטי מוהר"ן כ"ה : ג-ד

7. כח המדמה
ליקוטי מוהר"ן כ"ה:א-ב10. שמחה
ליקוטי מוהר"ן תנינא כ"ג-כ"ד9. צדקה - לגלות גדולת הבורא
ליקוטי מוהר"ן כ"ה: ד

11. מצוות בשמחה
ליקוטי מוהר"ן ה': א-ב


12. ספירת העומר - תיקון המידות
ליקוטי מוהר"ן קפ"ב


14. ספירת הנצח
ליקוטי מוהר"ן נ"ד: ב13. ספירת התפארת
ליקוטי מוהר"ן קס"ה וק"ע

16. ספירת המלכות
וחג שבועות


15. ספירת היסוד18. תפילה כאמצעי להוריד שפע
ליקוטי מוהר"ן צ"ז

17. למעלה מהזמן
ליקוטי מוהר"ן תנינא ס"א19. ארץ אוכלת יושביה
ליקוטי מוהר"ן קכ"ט


20.להגיע לשמחה גדולה
ליקוטי מוהר"ן תנינא ל"ד


22.אבלות על החורבן
ליקוטי מוהר"ן תנינא ס"ז

21.להיות למעלה ולמטה
ליקוטי מוהר"ן תנינא ס"ח23.בדרך אל תשובה- אלול א
ליקוטי מוהר"ן ו':א-ב


24.העיקר של תשובה - אלול ב
ליקוטי מוהר"ן ו':ב


25.דרכי תשובה - אלול ג
ליקוטי מוהר"ן ו':ג-ד


26. לבנת הספיר - אלול ד
ליקוטי מוהר"ן ו': ה


27. למשול על המלאכים
ליקוטי מוהר"ן תנינא א'"א-ב


28. החגים כתיקון התאוות
ליקוטי מוהר"ן תנינא א':ה-ז


29. הערך הגדול של התפילה
ליקוטי מוהר"ן תנינא א':ח-ט


30. המידות המפסידות את התפילה
ליקוטי מוהר"ןתנינא א':י-י"א


31. תיקון פגמי התפילה
ליקוטי מוהר"ן תנינא א':י"א-י"ב


32. נשיאת חן
ליקוי מוהר"ן תנינא א':י"ג-י"ד